Definirea bugetelor in sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Bugetarea este o funcție importantă a managementului financiar al unei întreprinderi. Prin bugetare, se asigură estimarea cheltuielilor și veniturilor pentru o perioadă dată, se definesc ținte de atins, se pot identifica din vreme potențiale probleme cu cash-flow-ul.

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV susține această funcție managerială, oferind utilizatorilor posibilitatea  de a crea bugete facil, în cadrul mai multor module ale aplicației:

  • Modulul de Management Financiar – se pot crea bugete pe conturi contabile, în combinație cu centre de cost
  • Modulele de Cumpărări și de Vânzări – se pot crea bugete cantitativ-valorice, la nivel de articol,
  • Modulul de Mijloace Fixe – oferă posibilitatea de a bugeta achiziția mijloacelor fixe cât și de a calcula o proiecție a amortizării.

Bugetarea în modulul de Management Financiar

Crearea unui buget în Dynamics NAV (Navision) se face prin accesarea unei forme de tip matrice. Pe linie, se definesc elementele ce urmează a fi bugetate – conturi de cheltuieli, de venituri, de capital etc. Pe coloane, se trec sumele ce urmează a fi bugetate, defalcate pe perioadele de timp pe care se definește bugetul; în Dynamics NAV se poate face bugetarea chiar la nivel de zi, dar cea mai uzuală este cea la nivel de lună sau de trimestru.

Bugetarea unor sume la nivel global e utilă, dar de obicei e nevoie de un plus de detaliere. Dacă, de pildă vrem să bugetăm cheltuielile și veniturile pe departemente, pe  o campanie de marketing, sau pe un proiect anume? În acest caz, bugetarea se va realiza pe centre de cost de cost – numite și dimensiuni. Dimensiunea, în Dynamics NAV (Navision), este orice tip de informație suplimentară, pe care o putem asocia unei tranzacții în sistem.

Utilizatorul are posibilitatea de a completa bugetul și în format Excel ; o machetă de buget este exportată în Excel, completată cu informații, iar apoi importată la loc în sistemul ERP. În cazul în care bugetele își păstrează din structură de la o perioadă la alta, se pot crea bugete  copiindu-se informația din alte bugete, eventual putându-se modificar și sumele – la nivel global. De pildă, dacă se dorește copierea unui buget de cheltuieli din anul anterior, cu o majorare pe fiecare capitol de cheltuială cu 20% a sumelor, aceasta se poate realiza în Dynamics NAV (Navision) automatizat, în câteva secunde.

Bugetarea în Modulele de Cumpări și Vânzări

În Dynamics NAV (Navision), bugetele pentru cumpărări și vânzări oferă posibilitatea de a se defini bugete cantitativ-valorice, la nivel de articol, de client/furnizor sau chiar de locație. Se asigură astfel un control sporit asupra achizițiilor, vânzărilor. Se pot defini și targeturi la nivelul agenților de vânzări. Funcționalitățile enumerate mai sus pentru bugetele contabile sunt disponibile și pentru cele cantitativ-valorice.

Bugetarea în Modulul de Mijloace Fixe

Mijloacele fixe sunt active de valoare mare și cu durată de folosință îndelungată. Achiziția și amortizarea lor presupun în cele mai multe cazuri estimarea impactului pe care aceste tranzacții îl vor avea atât asupra fluxurilor de numerar cât și a cheltuielilor firmei.  În modului de mijloace fixe din sistemul ERP Dynamics NAV (Navision)  se pot defini miloace fixe ce urmează a fi achiziționate, mijloace fixe cărora li se poate asigna extracontabil o valoare. Valoarea mijloacelor fixe bugetate și amortizarea proiectată  a  acestora se poate evidenția apoi în rapoarte, alături de celelalte mijloace fixe.

Modalitățile de bugetare menționate mai sus sunt  funcționalități furnizate de către Microsoft Dynamics NAV (Navision) pentru a sprijini companiile în efortul lor de a estima dar și controla  efectele unor  deziderate privind nivelul cheltuielilor, veniturilor, achizițiilor, vânzărilor.  Bugetarea este un instrument indispensabil al managementului modern al firmei.

Buget_Dynamics_NAV

RecomandăShare on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *