New call-to-action

Modulul Productie

Modulul de Productie ofera o solutie completa pentru definirea, urmarirea si controlul proceselor de productie. El functioneaza in stransa corelatie cu celelalte module (aprovizionare si vanzare), asigurand o abordare integrata a procesului de productie.

Pentru a converti un material intr-un produs finit, resursele productiei, precum facturile de material, rutele, operatorii de masinarii si masinaria in sine trebuie sa fie configurate in sistem.

Atunci când cererea este planificata si materialele au fost emise in conformitate cu BOM-urile de productie, operatiunile de productie efective pot incepe si pot fi executate in secventa definita de circuitul comenzilor de productie.

Din punct de vedere al sistemului, o parte importanta a executarii productiei este de a inregistra productia de iesire in baza de date pentru a raporta progresul si pentru a actualiza inventarul cu articolele finite. Iesirea poate fi inregistrata manual prin completarea si inregistrarea liniilor de jurnal dupa operatiile de productie. Totodata, se poate face in mod automat cu utilitatea de backward flushing. In acest caz, consumul de materiale este inregistrat automat impreuna cu iesirea atunci cand comanda de productie se modifica in terminat.

Dintre functionalitatile modulului enumeram:

* Functioneaza in stransa corelatie cu celelalte module (aprovizionare si vanzare) asigurand o abordare integrata a procesului de productie.
* Permite definirea si gestionarea retetelor de productie si a versiunilor acestora, a fiselor tehnologice si a capacitatilor de productie.
* Permite crearea si gestionarea comenzilor de productie pe diferite stari de productie:
a. Simulate – pentru departamentul de cercetare – dezvoltare
b. Planificate sau ferm planificate – pentru planificarea eficienta a necesarului de materiale si a capacitatilor de productie
c. Lansate – pentru operarea modificarilor de stoc rezultate in urma procesului de productie
d. Finalizate – pentru istoric si analize ulterioare
* Permite crearea comenzilor de productie automat, pe baza planificarii, direct din comenzile de vanzare sau manual.
* Permite serializarea sau lotificarea atat a materiilor prime consumate, cat si a produselor finite obtinute.
* Permite analiza unui antecalcul de productie pe baza componentelor, a timpilor de productie si a timpilor de parametrizare estimaţi pe loturi de productie.

* Costul produsului finit se va determina automat pe baza consumului real de materii prime si a costului de timp afectat productiei; se pot defini si costuri indirecte de productie cu valoare fixa sau procentuala.
* Anumite cheltuieli indirecte se pot redistribui ulterior procesului de productie, conform unor chei de repartizare definite de catre utilizator.
* Ofera posibilitatatea planificarii productiei pe stoc, la comanda sau combinata.

Costuri: Reduce costurile operationale prin automatizarea crearii comenzilor de productie si a costului produsului finit. Cheltuieli indirecte se pot redistribui ulterior procesului de productie.

Timp: Reduce considerabil timpii de lucru printr-o abordare integrata a procesului de productie, crearea si gestionarea comenzilor de productie, definirea si gestionarea retetelor de productie.

Riscuri: Reduce riscurile de business prin posibilitatatea previzionarii productiei, istoric si analize ulterioare, analiza unui antecalcul de productie pe baza componentelor.